Kontraktsbestemmelser for drift av grøntanlegg

VMT stiller med eget mannskap og egne gressklippere på oppdraget. Plenen klippes med jevne mellomrom for å sikre et best mulig resultat. Vi bruker bioklippere som finhakker gressrestene, og blåser det ned i røttene slik at det fungerer som gjødsel. Spesielt de første klippene, dersom gresset har blitt for høyt, kan det ligge igjen enkelte klumper med gress. Prisen er basert på klippeplan med klipp hver 7-12 dag, ut ifra vekst. Pris er oppgitt pr. måned i sesongen, som normalt er fra mai og ut september. Vi har et eget klippelag, som kun kjører å klipper gress hele sommeren. De vurderer veksten underveis, og klipper ved behov. En normal sommer klippes det 16-18 ganger. Kantklipp gjøres ved behov, ca. hver 2. gang. Dersom det er hindringer, som parkerte biler vil det bli klippet utenom. Der det ligger grus eller sand som kan ødelegge kniver, forbeholder VMT seg retten til å ikke klippe før det er ryddet opp. Dersom VMT skal rydde opp faktureres det for faktisk medgått tid, etter til enhver tids gjeldende prisliste. Eventuelle skader på kniver og maskiner som skyldes at kundens beboere har lagt igjen noe i gresset som ikke er synlig kan faktureres kunden.

Ved store nedbørsmengder over tid, som gjør bakken så bløt at plenen skades ved klipping kan det gå lengre tid mellom klipp enn normalt, for å ikke ødelegge plenen. Ved aktivitet som graving, kjøring med store maskiner og lignende som ødelegger plenen, vil det ikke bli klippet på det aktuelle området før det er satt i stand igjen.