Vinter 2022/23

Det har vært en krevende vinter, med mye snø, mye kulde, men også varme dager som har ført til stort behov for strøing.

Vi har i vinter vært ute å brøytet 20 ganger, og strødd 24 ganger. Vi har i alt strødd 218 tonn (218 000 kg) med strøsingel. En vanlig vinter, snitt siste 5 år har vi strødd mellom 80-100 tonn, så i vinter har det vært mer enn en dobling.

Det har også vært en stor økning i kostnader, som dieselpriser. Dette gjenspeiler seg i konsumprisindeksen for veidrift, som fra 2022 til 2023 steg med 12,9%.

Her er en oversikt over når vi har vært ute i vinter:

BrøytingStrøing
08. desember
20. desember
23. desember
26. desember
27. desember
30. desember
23. desember
31. desember
4. januar
5. januar
6. januar
15. januar
17. januar
2. januar
6. januar
8. januar
9. januar
10. januar
12. januar
17. januar
23. januar
24. januar
8. februar
9. februar
23. februar
24. februar
9. februar
10. februar
13. februar
14. februar
17. februar
20. februar
24. februar
27. februar
13. mars
15. mars
17. mars
24. mars
29. mars
6. mars
9.mars
10. mars
18. mars
20. mars

Vårfeinig starter antagelig vis i uke 17, de kundene som har avtale om dette vil få beskjed minimum et døgn i forveien.