Vinterdrift 2023/24

Vi har i vinter vært ute å brøytet 17 ganger, og strødd 9 ganger. Så i vinter har det vært noen flere snøfall enn normalt, men litt færre enn i fjor, mens vi har strødd ut ifra en normal vinter. Grunnen til at vi ikke har måttet strø mer, er fordi vi 2 ganger har vært å skrapet isskorpe, slik at det skal bli bedre å komme frem for både gående og kjørende.

NB: Vi var 3 turer ekstra hos våre kunder på Hallingby med brøyting, da snømengden der var til dels mye større i vinter.

Konsumprisindeksen for veidrift økte fra 2023 til 2024 med 8,4%.

Her er en oversikt over når vi har vært ute i vinter:

BrøytingStrøing
02. november
03. november
24. november
09. desember
11. desember
21. desember
25. desember
28. desember
29. desember
19. desember
01. januar
02. januar
04. januar
14. januar
17. januar
26. januar
08. januar
22. januar
29. januar
12. februar
16. februar
22. februar
01. februar
03. februar
05. februar
16. februar