Feiing

Vi tilbyr rengjøring av asfalt-og betongdekker med vår feiebil og kost på traktor. Det være seg gårdsplasser, parkeringer, veier og innkjøringer. Dette er ofte noe som bestilles i samband med strøing, men vi har ledig kapasitet på våre maskiner dersom du har noe som skal feies.

Send din forespørslel enten pr. mail eller i vårt kontaktskjema

 Soping av asfalt