Vinterdrift

Kontraktsbestemmelser for vinterdrift:

For at snøryddingen skal bli så effektiv og bra som mulig, forplikter kunden seg til å sørge for god ryddighet og fremkommelighet. VMT forbeholder seg retten til å ikke utføre brøyting dersom sjåføren vurderer at det er fare for skade på biler, eiendom eller eget utstyr. Der hvor ikke annet er avtalt, vil 6 – 8 cm snødybde være et normalt brøytegrunnlag. Oppstart av brøyting vil normalt skje på snømengder mellom 6 – 10 cm, avhengig av tid på døgnet, snøens konsistens og videre værprognoser. Ved snøfall sent på natten kan det bli nødvendig med en grov gjennomkjøring, for så å utføre en bedre etterrydding senere. Det samme gjelder helger og helligdager.

Butikker og industri vil bli prioritert i tidsrommet 04:00 – 08:00. Dernest kommer store borettslag og sameier med mange boenheter, før resten av kundene prioriteres. Under snøfall vil det måtte påregnes noe ventetid for alle våre kunder. Alle roder er lagt opp til at det skal være gjennomkjørt og brøytet innen 12 timer etter endt snøfall. Kunde er selv ansvarlig for at området er ryddet for løse gjenstander og oppmerket med brøytestikker, slik at skader på kantstein, gress, bed, rister etc. kan unngås. Skader som oppstår grunnet manglende rydding eller merking dekkes ikke av VMT. VMT kan sette ut brøytestikker for de kunder som ønsker det. Dette arbeidet faktureres etter medgått tid og materiell.

For arealer med grusdekke må det påregnes at noe grus blir brøytet av. VMT er ikke ansvarlig for opprydding av grus på bed, plener og lignende om våren. Det kan eventuelt gjøres, det faktureres da for medgått tid og bortkjøring. Ledninger og kabler til juletrær, motorvarmere, el-billadere etc. må legges slik at det ikke kan brøytes i stykker. Skader på kabler, følgeskader i kontakter etc. dekkes ikke av VMT.

Normalt brøytes det med en avstand på 0,5 meter fra vegger, biler etc. Imidlertid kan utforming på plassen, helling etc. gjøre at det må brøytes med større avstand. VMT forbeholder seg retten til å løpende vurdere med hvilken avstand det skal brøytes, dette for å unngå skader.

Kunden står ansvarlig for at det er plass til å deponere snø på egen eiendom. Dersom denne blir full, må det bestilles bortkjøring eller legges til rette for nytt deponi innen rimelig avstand.

Strøing blir foretatt etter behov, og vurderes fortløpende på grunnlag av faktiske forhold og tilgjengelig værdata. Forebyggende strøing kan forekomme. VMT kan ikke holdes ansvarlig som følge av manglende strøing eller glatt underlag, da lokale forskjeller og behov kan være meget store. Kunder med avtale om fast strøing vil prioriteres.

For de kunder som har avtale om feiing vil det bli utført så fort været og værprognosene tillater det. Disse arbeidene medfører mye støv og støy, og alle områder som skal feies må være ryddet for avfall, biler o.l. VMT varsler om feiing 24 timer før det utføres, og står ikke ansvarlig for skader med tanke på steinsprut dersom biler ikke er flyttet unna. Dersom VMT må tilbake å feie fordi det har vært mange hindringer i veien, faktureres medgått tid og utstyr etter gjeldende prisliste.

Disse vilkårene er sist oppdatert 24.10.2017, og er gjeldende frem til ny oppdatering.